เอกสารประกอบการเรียน

วิชาสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
(ปวส.)

1.ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง

2.อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสัตว์เลี้ยง

d

3.การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์

4.มลพิษจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 
 
 
 
 
 
   
5.การจัดระบบการกำจัดของเสียในฟาร์ม
6.แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์

และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

เพาเวอร์พ้อยต์ 6
เพาเวอร์พ้อยต์ 6
เพาเวอร์พ้อยต์ 6
   
 

ครูนิภาดา สองเมืองสุข วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีแพร่.
ครูประสิทธิ์ พรประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ครูสีกุน นุชชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง


โทร.094-192-5343 e-mail: seenootcha@gmail.com