เอกสารประกอบการเรียนวิชาหลักพันธุศาสตร์ (ปวส.)
เนื้อหา อ.สุนันต์ กุลมาตย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
เนื้อหารวมวิชาหลักพันธุศาสตร์ อ.สุนันต์ กุลมาตย์    
       
       
       
  แบบฝึกหัด1 แบบฝึกหัด2-1 แบบฝึกหัด3-1
    แบบฝึกหัด2-2 แบบฝึกหัด3-2
       
d    
  แบบฝึกหัด4-1 แบบฝึกหัด5  
  แบบฝึกหัด4-2    
  แบบฝึกหัด4-3    
   
       
       
       
       
       
       
แบบทดสอบปลายภาค
   
 

ครูสีกุน นุชชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

โทร.099-540-1393 e-mail: snootcha@gmail.com