เอกสารประกอบการสอน
วิชาลูกเสือวิสามัญ ปวช.

 

 
1. ลูกเสือกับเศรษฐกิจพอเพียง
สอนโดยการระดมสมอง
2. ลูกเสือกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สอนโดยการระดมสมอง
 
สอนโดยการสาธิต ปฏิบัติจริง
 4. การทำ em ball  
สอนโดยการสาธิต ปฏิบัติจริง
     
     
   

ปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
โดย ครูสีกุน นุชชา โทร.094-192-5343 e-mail: skn_kaset@hotmail.com