รวมข้อสอบ อ.ตรีพล เจาะจิตต์
 
กส.บ., M.S.
 
อดีตผู้อำนวยการม.ราชมงคลไสใหญ่และลำปาง    
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
เอกสารอ.ตรีพล ตีพิมพ์ตั้งแต่ 2525
อาจมีบางประเด็นไม่ทันสมัยตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้เรียบเรียงต้องขออภัย
แทนอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วย
เผยแพร่โดย สีกุน นุชชา 099-5401393
e-mail : seekunnootcha@yahoo.com